KATEGORİ
Kıymetli Dostlarım,
"GELİŞİ GÜZEL ZAMANLAR" yoğun bir çalışmanın ardından nihayet çıktı. Seçkin kitapçılarda; D&R, idefix, kitapyurdu, ÖTÜKEN gibi internet mağazalarında sizleri bekliyor. "Denize atılan bir şişe her kitap. Asırlar kumsalda oynayan birer çocuk. İçine gönlünü boşalttığın şişeyi belki açarlar, belki açmazlar..."
Cemil MERİÇ

İSLAMIN GÜZELLİĞİNE DAİR

İslam Güzelliğine Dair

MİMARLIĞIN piri Vitruvius bir bina sağlam, fonksiyonel ve güzel olmalıdır demiş… Otomobil konusunda pîr olan Bugatti “Güzel olmayan bir otomobil iyi bir otomobil değildir” kuralını koymuş.

İnsanlar ülkelerini güzelleştirirse güzel insanlardır, çirkinleştirirse çirkindirler.

İstanbulda ne kadar güzel anıt bina varsa Osmanlılardan kalmadır.

Osmanlının batış devrinde inşa ettiği Sultanahmet Cezaevi (Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi) bile harika bir mimarlık eseridir. Osmanlı bir cezaevi binasına bile güzellik kazandırabilmiştir.

Medenî insanların, toplumların bastığı yerde gül biter, güzellik biter; cahillerin bedevîlerin bastığı yerde diken biter.

Piknik yaptıkları yeri, akşam giderken çöplük gibi bırakanlardan köy olmaz kasaba olmaz.

Bir Müslümanı Müslüman yapanlar şunlardır: Sahih=doğru inançlar… Doğru ve faydalı bilgiler… İslam kültürü… İslam ahlakı ve faziletleri… Güzellik, sanat, estetik boyutu… Bunlardan biri eksikse o Müslümanda eksiklik var demektir.

Müslüman çirkinlik üretmez, çirkinlik sergilemez.

İslam savaşı bile insanileştirmiş, ahlakîleştirmiştir.

Ârâbîlerin ve bedevîlerin de Müslüman olmaya hakları vardır ama İslam ârâbî ve bedevî dini değildir.

Fizikî güzelliği kasd etmiyorum, kendisinde güzellik olmayan bir Müslüman çok eksik bir Müslümandır.

Müslüman bir toplum lisan ve yapı malzemesiyle edebî ve mimarî şaheserler dikemiyorsa, o gerçek İslam toplumu değildir.

Müslümanın konuşması… yazması… hali tavrı… giyimi kuşamı… evi hep güzeldir. Tuğrakeş İsmail hakkı beyin resmettiği yağlı boya büyük boy bir dilenci portresi görmüştüm. Başındaki sarığı, üstündeki eski elbiseleri, mükedder fakat asil çehresi ile ne kadar güzeldi.

İslam kadın ve kızlarına asalet bahşeden, haysiyet ve şeref kazandıran, onları nâmahremlerin şehevî nazarlarından koruyan güzel cilbabları ve çarşaflarıdır.

Osmanlı İslam medeniyeti kabristanlara, mezarlara bile kederli bir güzellik vermiştir.

Kur’an ve Sünnet bütün güzelliklerin kaynağıdır.

Doğru olanın, iyi olanın, güzel olanın ölçüsü Şeriattadır.

İslam ile cahiliyet bir arada olmaz.

Güzel olmak, güzel giyinmek, evini güzel döşemek için zengin olmak gerekmez.

İnsana ilim ve irfan güzellik kazandırır.

Üsküdar sahilindeki Şemsi Paşa camii küçüktür ama çok güzeldir. Zaten küçük güzeldir.

O güzel tarihî camilerin mihrap duvarlarındaki müzelik çinileri delip çirkin mi çirkin, iğrenç mi iğrenç işporta saatlerini kim astı?

Caminin içindeki yürüyen kırmızı yazılar hiç estetik değil.

Bizanstan kalma 1500 yıllık camiin içindeki sandığın üzerindeki Arapça sanduk el-teberru’ yazısı ne kadar çirkin. Görünce utandım, yerine dibine geçtim.

Üniversite bitirmiş Müslüman aha oha der mi hiç? Efendim güzeldir, aha oha çirkin.

Bir insanın ne mal olduğu öfkelendiği zaman anlaşılır. Öfkesine mağlub olmayan, kabalaşmayan kimse insandır.

İslam güzelleştirir. Bir Müslüman, bir insan mânevî bakımdan güzel değilse onda büyük bir eksiklik var demektir.

Güzellikten kastım gençlik güzelliği, fizikî güzellik değildir. Müslümanlar yaşlandıkça güzelleşir.

Yaşlı Müslümanın içindeki güzellik yüzüne akseder.

İslam’da doğru iyi güzel en yüksekte birleşir.

İslamın doğru inançlarını, iyi aksiyonlarını, güzelliğini sanatını; insanlığa öğretecek ışık tutacak doğru iyi güzel vasıflı güçlü örnek Müslümanlar nerede? Onlara büyük ihtiyaç var…

İslamın kahramanları güzel insanlardır.

Güzeller, güzellikler gelin gelin…


Yorumlar - Yorum Yaz